Roofvogels en postduiven : 

    

Over roofvogels is al veel gepraat en geschreven. Vaak komt het hier op neer, dat met name de kennis over en het herkennen van de roofvogels voor velen een probleem is. De vraag is dan ook in vele gevallen: Welke roofvogels zijn gevaarlijk voor onze duiven en hoe of aan wat voor kenmerken kan ik deze herkennen? Niet zelden worden roofvogels onderling verwisseld en zelfs als dit niet het geval is, denkt men dat b.v. een buizerd of torenvalk zich op onze duiven zullen storten. Nu kan reeds gesteld worden dat dit bij deze twee soorten roofvogels absoluut niet het geval zal zijn. In eerste instantie gaat het er om een roofvogel in de lucht te herkennen en daarna is het goed om te weten of deze wel of niet een bedreiging vormt voor onze duiven. Hieronder staan een aantal vliegbeelden (silhouetten) afgebeeld van een groot aantal roofvogels.

 

 

Een betere herkenning van deze silhouetten zal ik door een aantal extra kenmerken vergemakkelijken. Voor onze duiven is de havik de gevaarlijkste roofvogel. Verder zijn de sperwer en de kiekendief roofvogels, die het ook op onze duiven gemunt hebben (zei het in mindere mate). Verder is de slechtvalk ook een typische duivenjager, maar deze roofvogel komt in Nederland slechts zelden voor. Zoals reeds eerder aangegeven zijn de buizerd en de torenvalk onschuldig voor onze duiven. Mocht u een roofvogel zien, dan is dit in de meeste gevallen één van deze twee roofvogels. Beiden zijn met name muizenvangers en alleen in uiterste noodzaak (b.v. bij sneeuw en vorst) zal een verzwakte of zieke duif als prooi gegrepen worden. De havik jaagt zowel in de lucht als op de grond (hazen, konijnen en duiven), maar zal een duif bij voorkeur in de lucht grijpen. De sperwer jaagt bij voorkeur op kleine vogels, echter de vrouwtjes zijn vaak gespecialiseerd in het vangen van duiven. Zij jagen vlak boven de grond of over daken en achtervolgen hun prooi tot in de kleinste hoeken (zelfs tot in het duivenhok).

Een aantal verschillen welke opvallen en de herkenning doen vergemakkelijken zijn:

●  De buizerd, havik en sperwer hebben ronde stompe vleugels.

●  De buizerd heeft een zeer korte (bredere) staart in tegenstelling tot de havik en de sperwer met een veel langere (smallere) staart.

●  De havik is veel groter dan de sperwer.

●  De buizerd jaagt vaak hoog in de lucht, terwijl de sperwer meestal laag over de grond jaagt.

De valken hebben geen ronde stompe vleugels, maar juist lange spitse vleugels. De slechtvalk heeft grotere vleugels, een korter lijf en een iets kortere staart dan de torenvalk en de boomvalk. Hij jaagt meestal hoog in de lucht om zijn prooi in de lucht te kunnen “slaan”. De torenvalk is meer een “bidder” welke stilstaat in de lucht, terwijl de boomvalk juist een zeer snelle en behendige vlieger is (hij kan zelfs zwaluwen uit de lucht grijpen). Hun manier van vliegen is dus zeer verschillend, daarentegen zijn zij uiterlijk nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Eventueel andere (vaak zeldzaam) in Nederland voorkomende roofvogels zijn voor onze duiven geen bedreiging.

Bron: Nederlandse Vliegtippler Club (Rens Koolstra, Haarlem)